START TO TENNIS

Dit is een lessenreeks van 5 lessen in groep voor volwassenen vanaf 18 jaar. Kostprijs: 50 euro. Hierbij inbegrepen zijn gebruik van materiaal en verzekering en 1 vrij tennismoment onder begeleiding! De lessenreeks start op vrijdag 30 april en dit vanaf 17h30 telkens lessen van 1uur. Er wordt 5 vrijdagen na elkaar les gegeven. Er hoeft geen lidgeld betaald te worden.

 

Zolang de lessenreeks loopt kan er niet vrij getennist worden. Na de lessenreeks is er de mogelijkheid om lid te worden aan verminderde prijs.

De eerste lesdag is voorzien op vrijdag 30 april (2021)!

Laatste lesdag is vrijdag 28 mei.

Inschrijven kan via start.to.tennis.tcw@gmail.com

ZOMERLESSEN

Lessenreeks van 5 lessen beginnende het eerste weekend van juli tot en met het eerste weekend van augustus!

 

Gelieve onderstaand document ten laatste op zondag

27 juni ingevuld te bezorgen naar volgend e-mailadres:

zomerlessentcw@gmail.com

TENNISLESSEN

Tennisclub Wachtebeke geeft u de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding de allereerste beginselen aan te leren of uw technische kwaliteiten bij te schaven! Dit gebeurt door gekwalificeerde lesgevers.

Er zijn 3 lessenreeksen op de club: Lentelessen: Van half april tot eind juni. Zomerlessen: Juli/augustus. Een lessenreeks van ongeveer 5 lessen van 1/h week! ( gezien vakantieperiode een kortere lessen-reeks) Winterlessen: Van oktober tem maart! Een lessenreeks van ongeveer 20 lessen van 1h/week

De lente en -zomerlessen worden gegeven op de buitenterreinen van Tennisclub Wachtebeke gelegen te Melkerijstraat 39E te Wachtebeke.

Wij beschikken niet over indoor-accommodatie waardoor wij moeten uitwijken voor onze winterlessen. (Zelzate en Wachtebeke)

De lessen gaan door op woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag! Dit voor alle lessenreeksen!

Voor meer informatie kunnen jullie mailen naar: tcwachtebeke@telenet.be