top of page
TCW Etiquette

Onze clubwerking draait op vrijwilligers, draag ze een warm hart toe.

Help ze een handje en breng lege glazen en flesjes terug naar de toog

Samen dragen we zorg voor onze club:
hou de terreinen, kantine, toiletten, kleedruimtes en het terras proper.

Afval in de juiste vuilbak, peuken in de asbak

 

Denk aan onze buren en beperk het lawaai,

rij rustig op de oprit en parking. Om 22u doven we de lichten

 

FairPlay dragen we hoog in het vaandel: zowel als speler, en als toeschouwer

En daar hoort na een overwinning, natuurlijk ook een traktatie bij!

 

Reserveer je terrein via tennisvlaanderen.be.

Doe dit tijdig en steeds met de juiste namen

TCW is ook ontmoeten, bijpraten en plezier maken,
met respect voor andere spelers en uiteraard ook voor onze buren

 
Gedragscode en grensoverschrijdend gedrag

Om de integriteit van onze sport te behartigen en te bewaken heeft Tennis en Padel Vlaanderen naast de sportieve reglementen ook gedragscodes.  Er is een basisgedragscode waarin beschreven staat welk gedrag er van elk lid verwacht wordt:

  1. Respect en waardering voor de andere

  2. Respecteren van de privacy

  3. Geweldloos in het leven staan

  4. Persoonlijke integriteit

  5. Zorg en verantwoordelijkheid dragen

  6. Professionaliteit, prestatiegericht en spelplezier

  7. Respect voor anderen, de organisatie, de infrastructuur en het materiaal

Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer, de official en de bestuurder en medewerker. Je kunt deze hier nalezen. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging (zie het Tuchtreglement van Tennis en Padel Vlaanderen).

Zeg samen met ons neen tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in de tennis- en padelsport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd, zowel binnen onze federatiewerking als op clubniveau. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping en kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen. 

Voor TCW is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd! 


Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

Jij bepaalt wat niet OK is en waar jouw grens ligt.
Zeg gerust “Ik vind dit niet OK, dit wil niet.”

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar. Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan : 

  1. Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;

  2. Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;

  3. Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Meldpunten

Grensoverschrijdend gedrag melden kan steeds anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis en Padel Vlaanderen. De mogelijke meldpunten zijn: 


Voor klachten m.b.t. de gedragscodes kan je terecht bij het Meldpunt breedtesport van Tennis en Padel Vlaanderen:
Overtredingen van de sportieve reglementen moeten centraal worden gemeld aan info@tennisenpadelvlaanderen.be of 02/548.03.00.

TCW en Tennis en Padel Vlaanderen nemen alle meldingen serieus en behandelen deze in alle discretie en objectiviteit. Bij delicate kwesties zoeken we samen naar de beste oplossing en worden er geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

bottom of page